Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej - OWU

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Polisę można wykupić w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy - jeżeli do wyjazdu zostało więcej niż 30 dni lub w dniu podpisania Umowy jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni.