EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Drodzy Klienci,

Pamiętajcie aby przed wyjazdem wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ.
Potwierdza ona prawo do korzystania, na koszt NFZ, z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętajcie, że podlegacie obowiązkom i korzystacie z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.  EKUZ działa w w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.
W przypadku braku EKUZ często zdarza się konieczność zapłaty gotówką na miejscu za pomoc lekarską, następnie uzyskania kompletu informacji medycznych i rachunku a zwrot pieniędzy od ubezpieczyciela następuje dopiero po powrocie do kraju.

Poniżej link do informatora NFZ o EKUZ

KLIKNIJ