AKTY PRAWNE

* DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych KLIKNIJ

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych KLIKNIJ